• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przemysłowe trendy w projektowaniu placów zabaw dla dzieci w parkach miejskich.

Godnie od początku stosowania technologii fotograficznych ich użytkownicy i odbiorcy zorientowali się, że powstał śmiały sposób zapisu realiów – prędki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia sprezentowała dokumentalistom narzędzie niezwykłe poprzez swoją dostępność i precyzję zapisu. W prasie od początku jej istnienia zamieszczano meldunki wizualne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. To naturalnie dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły poznać wizerunki sławnych ludzi oraz miejsc. Powstała nowa dyscyplina dziennikarska – reportaż fotograficzny, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli zdjęć traktujących konkretnego tematu typu dokumentacja fotograficzna, uszeregowanych i skomponowanych w ten sposób, by tworzyć czytelny oraz wyrazisty przesył. Wstrząsające relacje reporterskie docierały i docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych klęskami katastrof i walk. Mimo pełnej nowoczesnej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa niesłychanie niebezpieczna.

1. Znajdź więcej

2. Przeglądaj

3. Przeczytaj więcej

4. Czytaj dalej

5. Kliknij tutaj Przyszłość projektowania przestrzeni pracy zdalnej w sektorze edukacyjnym.

Categories: Blog

Comments are closed.